suidelike Halfrond kalender afrikaans
(maan&seisoen)

jaar
maand

Engelse weergawe