ở bán cầu Nam lịch
(tháng tuổi&mùa)

Y
M

phiên bản tiếng AnhNhật bản
Nhật bản
phiên bản Trung Quốc
Tây Ban Nha Version
Nga phiên bản
Tiếng Ả Rập phiên bản
Afrikaans phiên bản
Bồ Đào Nha phiên bản